Uslužni kontakt-centar JKP "Čistoća" zvanično je počeo sa radom u petak, prvog februra. Reč je o naprednom komunikacionom servisu koji je svakog dana osim nedeljom, u periodu od 07:00 do 21:00 čas, na raspolaganju svim sugrađanima za dostavljanje zahteva, postavljanje pitanja i posredovanje u rešavanju svih problema iz oblasti poslovanja JKP "Čistoća".

 

Ukazujući na značaj formiranja kontakt centra, kako u pogledu kvalitetnije komunikacije sa građanima i drugim korisnicima naših usluga, tako i u pogledu unapređenja rada svih službi preduzeća, mr Dejan Raonić, direktor JKP "Čistoća" istakao je uverenje da će ovako osmišljen i organizovan Uslužni kontakt-centar predstavljati primer dobre prakse i za druga gradska preduzeća i ustanove.

 

Osnovna razlika između kontakt centra JKP "Čistoća" i drugih centara u sličnim preduzećima jeste u tome što naš kontakt-centar ima razrađen sistem za praćenje i rešavanje predmeta. U svakom trenutku je moguće proveriti status nekog od podnetih zahteva koji je zaveden i evidentiran putem specijalizovanog softvera za obradu podataka.

 

Prema rečima Aleksandra Jovanovića, rukovodioca Uslužnog kontakt-centra, u centru će se primati svi zahtevi, predlozi, sugestije i primedbe građana, vezani za sve oblasti poslovanja preduzeća. Poseban aspekt ovog projekta predstavlja njegova interaktivnost i veliki izbor načina za podnošenje zahteva.Građanima će biti omogućeno da komuniciraju sa operaterima kontakt centra putem svih dostupnih komunikacionih alata: telefonom, mobilnim telefonom, sms-porukom, elektronskom poštom, direktno sa zvanične internet stranice preduzeća, kao i preko društvenih mreža.